Thursday, March 21, 2013

Sama-sama Pelit

Perbincangan dua orang preman.

A : "Rokoknu duleh"
B : "Tidak ada"
A : "itue" (menunjuk kantong celana B)
B : "betul-betul kau Sumitro!"
A : "Apa itu?"
B : "suka minta rokok"
A : "oh, daripada kau Sucokro"
B : "Apa itu"
A : "suka cokko rokok!"

*hampir berkelahi

ballassi!

*****

Cokko = sembunyi

No comments:

Post a Comment